Juridiske forbehold og Copyright ©

 1. Materiale på denne hjemmeside må kun videregives og offentliggøres i anden form, såfremt det sker med tydelig kildeangivelse.
  Ved anvendelse af billeder skal der udover kilde også angives fotografens navn.
  Ved anvendelse af signeret materiale skal såvel forfatternavnet som kilde angives. Intet materiale må anvendes i trykte medier og/eller til kommercielle formål uden Løgumkloster Trailerudlejnings skriftlige accept.
   
 2. Denne hjemmeside må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden Løgumkloster Trailerudlejnings skriftlige accept, herunder forbeholder Løgumkloster Trailerudlejning sig ret til at anmode om, at links til Løgumkloster Trailerudlejning fjernes øjeblikkeligt.
  De hjemmesider, som er forbundet til Løgumkloster Trailerudlejning via link, er ikke under Løgumkloster Trailerudlejnings kontrol, og Løgumkloster Trailerudlejning er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider eller ansvarlig for nogen link, som findes i disse hjemmesider. Endvidere er Løgumkloster Trailerudlejning ikke ansvarlig for indholdet i eksterne reklamebannere, der vises på Løgumkloster Trailerudlejnings hjemmeside, ej heller for det eller de produkter der markedsføres.
   
 3. Løgumkloster Trailerudlejning fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af denne hjemmeside, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.