Lejebetingelser

Rygning:
Der må ikke ryges i vognen, dog accepteres rygning i forteltet.

Cykler:
Cykler og andre lignende genstande, der kan beskadige inventaret,
MÅ IKKE transporteres i vognen

Forsikring:
Vognen er kaskoforsikret af udlejer. Lejer har en selvrisiko på 3.000,- kr.

 
Selvforskyldte skader
Ting på campingvognen, som ødelægges - evt. skader på møbler eller andet
inventar, flænger i teltdug eller skader på installationer, er ikke omfattet
af forsikringen og skal derfor betales kontant ved aflevering
.
Lejer er forpligtet til, snarest muligt at give udlejeren besked om evt. skade.

Afhentning og aflevering:
Lejemålet starter LØRDAG kl. 15.00 og vognen skal være 
afleveret senest LØRDAG kl. 11.00. Dog kan der, hvis muligt, aftales andre tider.
Afleveres vognen for sent, i forhold til aftalen, betales der 
gebyr på 300,- kr. pr. påbegyndt time.
Afleveres vognen så sent at det berører næste lejer, er lejeren forpligtet til at
afholde udlejers evt. ekstraudgifter / tab.

Betaling:
Senest 2 dage efter bestilling, betales 3.000,- kr. i depositum,
i modsat fald, forbeholder udlejer sig ret til at leje ud til anden side.

Beløbet indbetales på konto 7910  1010134
Hele lejebeløbet betales senest 14 dage før lejeperiodens begyndelse.
Såfremt lejen ikke indbetales rettidigt anses lejemålet for opsagt.

Depositum: Refunderes senest 14 dage efter vognen og forteltet er 
afleveret, uden nogen form for skader, og i ren og ordentlig stand. 
( omfatter også græskant og pløkker )
Toilet skal være tømt og vasket. 
I modsat fald beregnes minimum 500,00 kr. i gebyr for rengøring.

Afbestilling:
Ved afbestilling senest 60 dage før lejemålets begyndelse refunderes 
50 % af beløbet, resten beholdes som ekspeditionsgebyr. Ved senere 
afbestilling refunderes intet depositum.
Ved afbestilling senere end to uger før lejemålets begyndelse, hæfter 
lejer for den fulde leje, hvis vognen ikke udlejes i den reserverede tid.

Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede campingvogn eller en
anden campingvogn, af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager
som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet.
Dog må en evt. forsinkelse på max. 3 timer accepteres, hvis den kan begrundes
med for sen aflevering, reparation af vognen.
Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer.
Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

Kørekort:
Udlejer har ingen ansvar for at lejer opfylder kørekortsreglerne.

Forsikring:
Alle vores vogne er dækket af kaskoforsikring og det røde kort

Lejeperiode:
I højsæsonen, fra uge 24 til uge 32, begge uger inkl. fortrinsvis hele uger.